Itt vagy: » Arhívum

Versenyszabályzat - Erdélyi pálinka és párlatverseny 2022

Erdélyi pálinka és párlatverseny 2022
Versenyszabályzat

A verseny kiíró, rendező:

 • ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS

A verseny célja:

 • a versenyen résztvevő pálinkák/párlatok megmérettetése,

 • a romániai, erdélyi és partiumi pálinkával kapcsolatos fogyasztói szemlélet pozitív befolyásolása,

 • a kereskedelmi forgalomban kapható termékek marketingjének népszerűsítése,

 • a minőség javítása, a főzetők saját eredményeinek közlésén keresztül,

 • a kereskedelmi főzdék, illetve a magánfőző lakosok munkájának elismerése,

 • a pálinka kulturált fogyasztásának népszerűsítése.

A verseny meghirdetésének köre:

- Románia, erdélyi megyék.

Nevezési határidő:

- 2022. október 31, 16.00 óra.

Nevezési minta:

- magánfőzetőknek fajtánként minimum 1 x 0,5 liter.

- kereskedelmi főzdéknek fajtánként minimum 2 x 0,35 liter.

- a mintákat kizárólag üveg palackba vesszük át.

Nevezhető mintaszám:

- A nevezési mintaszám tetszőleges.

Nevezési díj:

- A nevezési díj 30 lej/ minta.

- Az összeg befizethető személyesen a minták leadásakor, illetve átutalható a RO67 UGBI 0000 5220 0183 8RON, ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS

Nevezési minták átvétele:

- Személyesen leadva a begyűjtési pontokon, illetve eljuttatható postán a következő címre: Tourinfo iroda, Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér, 1 szám, Kovászna megye, postai kód 520003, Románia.

Nevezési feltételek:

- Elektronikus regisztráció, a nevezési lap hiánytalan és pontos kitöltése elektronikusan, beküldése/feltöltése és határidőig a nevezési díj befizetése.

Zsűrizés, értékelés:

- 2022. november 5-6 között, Sepsiszentgyörgy, B the hotel szálló.

Eredményhirdetés időpontja és helye:

-2022. november 25., Sepsiszentgyörgy.

A verseny szervezői és a nevezők közötti kommunikáció:

A kommunikáció kizárólag elektronikusan e-maillel, illetve a szervezők által kibocsátott hírlevéllel történik. A nevezők ‒ a személyes adataik mellett ‒ kötelezően meg kell, hogy adjanak egy működő e-mail címet, illetve hozzájárulnak ahhoz, hogy a megadott e-mail címre a szervezők automatikusan elküldjék a verseny hírlevelét, információit.

A verseny hivatalos honlapja:

www.transylvanianspirit.ro

A verseny nevezési felülete:

www.transylvanianspirit.ro

A versennyel kapcsolatos e-mail címek:

adi.agrosic@gmail.com

A versennyel kapcsolatos telefonszámok:

-0733009028 - Igyártó Réka

A verseny színvonalát és tisztaságát biztosító bizottságok, csoportok:

 1. A verseny lebonyolítása jelen szabályzatban rögzítettek szerint történik.

- A verseny kiírója 2022. október 10-én közzéteszi a versenyfelhívást és versenyszabályzatot a nevezésre és annak feltételeire vonatkozóan a www.transylvanianspirit.ro honlapon, illetve a potenciális versenyzők közvetlen megkeresésével.

A zsűri tagjai:

- Nemzetközileg elismert pálinkabírálók közül Romániából és Magyarországból, a zsűri elnökének javaslatára, a versenyigazgató felkérésére.

- A zsűrizésben csak azon személyek vehetnek részt, akik alkalmasak az elfogulatlan, korrekt bírálatra, akik kellő szakmai ismeretekkel rendelkeznek, korábban már részt vettek a szervezett felkészítő tréningek valamelyikén, azok követelményét eredményesen teljesítették.

A Verseny Szervező Bizottság (VSZB)

Versenyigazgató: János András Előd

Versenyigazgató feladatai:

 • A verseny szakmai irányítása.

 • Kibocsátja a versenyfelhívást.

 • Az eredmények helyes rögzítésének, értékelésének ellenőrzése.

 • Előkészíti a zsűri, valamint az adatfeldolgozás személyi és tárgyi feltételeit.

 • A végső eredmények hitelesítése, a verseny kategóriák meghatározása, melyekben champion és kategória győztes hirdethető.

 • A zsűri tagjaival való kapcsolattartás.

 • Beszerzi az okleveleket, érmeket, ajándékokat, gondoskodik az oklevelek kitöltéséről, az érmek véséséről.

 • Gondoskodik a különdíjat adományozó szponzorok, támogatók beszervezéséről, megnyeréséről.

 • Egyszemélyben jogosult a versenyben résztvevők felé történő hivatalos adatszolgáltatásra – kizárólag az eredményhirdetés után.

 • Ügyeli a bírálat helyes lefolytatását, biztosítja azon az íz közömbösítő anyagok állandó jelenlétét.

 • Megszervezi a zsűri számára a minták szakszerű kihordását.

 • A verseny tisztaságának, a szabályzat szerint történő lebonyolításának garantálása.

 • Gondoskodik a verseny helyszínének biztosításáról.

 • A versenyben résztvevő termékek anonimitásának megőrzésének ellenőrzése, az eredmények kihirdetéséig. Az anonimitás megtartása mellett minden szükséges információt biztosít a zsűri eredményes munkavégzéséhez.

A bíráló/értékelő zsűri elnöke: Takács László

A zsűri elnök feladata:

 • A zsűri tagjainak összetételének meghatározása, javaslat az összetételre a versenyigazgató feklé, a bíráló-értékelő napokon a tagok csoportokba osztása.

 • Javaslattétel az előkóstolás alapján kiválasztott átlagos „belövő” mintákra, amelyet a szakmai zsűri tagjai közösen értékelnek ki.

 • A minták bírálatának, bírálati sorrendjének megállapítása, mintacsoportok kiosztása a bíráló zsűriknek.

 • Döntés a zsűrizés során felmerülő vitás kérdésekben.

 • Ügyeli a bírálat helyes lefolyását, valamint azt, hogy a bírálók ne egyeztessék, ne befolyásolják egymás véleményét a bírálat során.

 • Általános szaktanácsadás a verseny lebonyolításában a közreműködők felé.

 • A felkészítő tréningeket levezeti. Akadályoztatása esetén a versenyigazgató más személyt kérhet fel helyettesítésére.

 • A verseny tisztaságának, az értékelő-bírálat szabályzat szerint történő lebonyolításának garantálása.

Az előkészítő bizottság elnöke: Kovács Elek

 • Az előkészítő bizottság feladata a minták rendszerezése és előkészítése a bírálathoz.

A tagok feladatai:

 • A versenyigazgató munkájának segítése, folyamatos szakmai ellenőrzése, támogatása.

 • A versenyigazgató személyi javaslatainak megtárgyalása, majd a döntések végrehajtásának segítése, ellenőrzése.

 • A Verseny Szervező Bizottságában a vitás kérdésekben a döntéshozatal egyszerű szavazattöbbséggel történik, szavazategyenlőség esetén a versenyigazgató szavazata dönt.

 • Nyilvántartásba veszik, majd titkosított azonosítóval, illetve ugyanazon, de az egyedi azonosítást lehetővé tevő verseny címkével ellátják a beérkezett mintákat. Összegyűjtik a bizonylatokat, nevezéseket és nevezési díjakat, ellenőrzik, hogy azok megfelelnek a kiírás feltételeinek.

 • Gondoskodnak arról, hogy a minták teljesen titkosítva legyenek, azokat olyan elzárt helyen tárolják, ahová más nem mehet be, nem férhet hozzá.

 • A verseny lezárásáig minden szervező köteles az adatokat kizárólag csak a feladata elvégzéséhez használni, kívülálló személy részére kiadott adat, vagy információ büntetőjogi következményeket vonhat maga után!

A zsűri feladata:

- A beküldött pálinkákat, illetve gyümölcspárlatnak minősülő mintákat a zsűri érzékszervileg vizsgálja.

- A bírálat során egyénileg értékelnek, majd konszenzusra törekednek a minta értékelésében.

- Kiválasztja a champion és kategória győztes pálinkáit/párlatait, a meghirdetett nagydíjak nyerteseit.

- Javaslatot tesz a különdíjasokra, az oklevelekre.

- A verseny kiírásának megfelelően a különböző tételek együtt kerülnek bírálatra, kategória és fajtasorrendben.

- A zsűri érzékszervi bírálata nyilvános, az azonban nem enged meg semmiféle kommunikációt a minták bírálatakor a zsűri tagjaival.

- A nevezett pálinkák, párlatok eredményeinek rögzítése elektronikusan egyedi számítógépes szoftver segítségével történik.

Odaítélhető nagydíjak, címek:

- Transilvania Spirit 2022 legjobb kereskedelmi főzdéje” cím, egyben az egész verseny győztese.

- Transilvania Spirit 2022 legjobb pálinkája”

- Transilvania Spirit 2022 legjobb magánfőzője”

- különdíjak

A verseny meghirdetett fő és kiemelt alkategóriái:

1. Almatermésűek - Nagydíjas a legjobb Alma és Vilmoskörte

1.1 Alma

1.2 Birs

1.3 Vilmoskörte

1.4 Egyéb almatermésűek

2. Csonthéjasok - Nagydíjas Legjobb Szilva és Kajszibarack.

2.1 Szilva

2.2 Kajszibarack

2.3 Meggy

2.4 Cseresznye

2.5 Egyéb csonthéjasok

3 Bogyósok, gyűjtött erdei vagy vadon termők - Nagydíjas a legjobb bogyós

4. Szőlő és szőlő eredetű termékek - Nagydíjas a legjobb szőlő

4.1 Szőlő - illatos / muskotályos

4.2 Egyéb szőlő eredetű termékek ( törköly , seprű )

5. Vegyes pálinkák/párlatok- Nagydíjas a legjobb vegyes párlat

6. Érlelt ( hordóban érlelt ) pálinkák / párlatok Nagydíjas a legjobb érlelt párlat

7. Egzotikus és egyéb gyümölcspárlatok

8. „Likőr kategória” - Nagydíjas a legjobb likőr

9. Zöldség- és egyéb párlatok, geist-ek

10. Ágyas pálinkák párlatok

 

A champion-díjak:

Strong (magas alkoholtartamú, 48% V/V alkohol felett) pálinkáknál/párlatnál külön champion díj kerül kiadásra, ha az alábbi feltételek a strong tételeknél is fennállnak.

A champion díj alketegóriánként csak akkor ítélhető oda, ha az adott fajta mintából legalább 8 nevezett minta került értékelésre, és volt aranyérmes pálinka/párlat az értékelt tételek között. Ha a nevezett és arany érmet kapott desztillátum a saját alkategóriájában az alacsonyabb nevezett mintaszám okán nem kaphatja meg a champion díjat, akkor automatikusan az „egyéb almatermésű, csonthéjas … stb.” kategóriában indul a champion díjért.

A champion díj választás során az öt legnagyobb pontszámú tétel kerül a zsűri elé. Pontegyenlőség esetén a magasabb ízlelés (zamat) alkategóriára adott pontszám az irányadó. Ha a pontegyenlőség ezt követően is fennáll, akkor az illatolás (szaglás) részegységre adott pontszám következik. Ha ezek egyenlősége miatt sincs döntés, akkor valamennyi, azonos pontot elért tétel megméretteti magát a champion választás során. A legjobb öt tételről a zsűri jelenlévő minden egyes tagja a bíráló-szoftver segítségével adja le szavazatát. Szavazategyenlőség esetén a zsűri elnök által leadott szavazat dönt a díj elnyeréséről.

Arany-, ezüst- és bronz oklevelek, érmek:

A résztvevők a versenyen elért eredményüknek megfelelően a szervezőtől névre szóló oklevelet és érmeket kapnak.

A minősítések a következők:

Champion esélyes (nagyaranyérem esélyes): 95‒100 pont

Kiváló (arany): 89‒94 pont

Kiemelkedő (ezüst): 79‒88 pont

Átlagos, jó (bronz): 69‒78 pont

Kisebb hibákkal tarkított: 58‒68 pont

Hibás (hibáktól fedett): 57 pont alatt

Esetleges egyéb különdíjak:

Az odaítélt nagydíjak, címek mellé ajándékok, szponzori felajánlások, ajándékcsomagok kapcsolódnak.

A „verseny győztese”, a legjobb kereskedelmi főzde pontszámítása, magánfőző pontszámítása:

- A nevezett tételekből a tíz legmagasabb pontszámot elért minta eredményét veszi figyelembe a pontszámítás a következők szerint:

• Minden kiemelkedő (ezüst), 79‒88 pontot elért pálinkáért, párlatért: 3 pont

• Minden kiváló (arany), 89‒94 pontot elért pálinkáért, párlatért: 5 pont

• Minden Champion esélyes (nagyaranyérem esélyes), 95‒100 pontot elért pálinkáért, párlatért: 7 pont

• Minden Champion díjat elért pálinkáért, párlatért: 9 pont

• Minden kiemelt Champion díjat elért pálinkáért, párlatért: 11 pont

• A verseny legjobb pálinkájáért/párlatáért 13 pont

- A meghirdetett 9 versenykategóriában alkategóriánként csak a legjobb, maximum 1‒1 (egy-egy) termék eredménye számít bele a fődíjakért folytatott versenybe.

A legjobb magánfőző pontszámítás:

- Ezen meghirdetett nagydíjak kiadásához a „verseny győztese”, a legjobb kereskedelmi főzde pontszámítást kell alkalmazni.

 

Bírálólap:

- Az értékelő lapok a Quintessence pálinkabíráló/értékelő szoftver programjának segítségével kerülnek kitöltésre. A bizottság, szükség esetén újabb bizottságok, illetve a csúcszsűri összesített lapot tölt ki, illetve szöveges értékelést ad mintánként, konszenzusos vélemény alapján.

- Minden egyes mintát minimum 5‒6 bíráló (bizottsági tag, bizottsági döntnök, 3‒4 gyorsbíráló), szükség esetén csúcszsűri tagok kóstolnak meg.

- Az értékelés a pálinka és párlatversenyeken eddig nem alkalmazott, egyedi struktúrájú, 100 pontos rendszer alapján történik, ahol a főkategóriák alkategóriákra vannak osztva, melyek eltérő nagyságú pontszámokkal jelzik a pálinka/párlat adott „rész-funkcionális” értékét. Ezek a következők:

I. Illatolás (szaglás)

technológiai tisztaság

intenzitás

gyümölcskarakter

tartósság (szárazpróba)

II. Ízlelés (zamat)

technológiai tisztaság

intenzitás, tartósság

gyümölcskarakter

szájérzet

III. Harmónia (komplexitás)

Értékelés szempontjai   Minősítés irányadó pontjai
    Champion esélyes (nagyaranyérem esélyes) Kiváló (arany) Kiemelkedő (ezüst) Átlagos, jó (bronz) Elfogadható (kisebb hibákkal tarkított) Hibás (hibáktól fedett)
Illatolás (szaglás)   technológiai tisztaság
 
  2-1
10 10 10 10-9 8-6
intenzitás 13-12 12-11 11-10 10-9 9-7
gyümölcskarakter 8-7 7-6 6-5 5-4 4-2
tartósság (szárazpróba) 10-9 9-7 7-5 5-4 4-2
Ízlelés (zamat) technológiai tisztaság
 
  2-1
10 10 10 10-9 8-6
intenzitás, tartósság 10-9 9-8 8-7 7-6 6-4
gyümölcskarakter 8-7 7-6 6-5 5-4 4-2
szájérzet 15 15-13 13-11 11-9 9-7
Harmónia (komplexitás) 2-1 10 9-8 7-6 5-4 4-2
Ponthatárok (összesen) 95-100 89-94 79-88 69-78 58-68 57 alatt

A lehetséges minősítések:

Champion esélyes (nagyaranyérem esélyes): 95‒100 pont

Kiváló (arany): 89‒94 pont

Kiemelkedő (ezüst): 79‒88 pont

Átlagos, jó (bronz): 69‒78 pont

Kisebb hibák (kisebb hibáktól fedett): 58‒68 pont

Hibás (több és nagyobb hibáktól fedett): 57 pont alatt

Egyéb feltételek:

- A vizsgálatra kerülő minták sorrendjét a versenyigazgató előre köteles meghatározni. Minden esetben a közömbösebb ízű, illatú termékekkel kell kezdeni a bírálatot, majd az áthatóbb ízű, illatú termékek következnek. Először az alacsonyabb alkoholtartalmú minták kerülnek a zsűri elé. A minták alkoholtartalma kategóriánként kerül ‒ mint információ ‒, a bírálatok során a zsűritagok felé. A strong (48 % felett) mintákat lehetőség szerint külön körben bírálja a zsűri.

- Azonos típusú termékek esetében az illat- és az ízhatás növekedése szerint kell a mintákat besorolni. Sorozatvizsgálat esetén lehetőleg azonos íz- és illatjellegű termékeket ajánlatos bírálni.

- Az a személy, aki a minták szállításában, raktározásában, előkészítésében, felszolgálásában közreműködik, nem lehet a zsűri tagja.

- A versenyszabályzat megsértése esetén, az érintett bizottság zsűri tagját a versenyigazgató felmentési joga alapján mentesíti a további bírálat alól.

- Az egyes vizsgálatok között ízhatást közömbösítő anyagokat kell/lehet fogyasztani a bírálóknak. Ezek lehetnek: ivóvíz, ásványvíz, kifli, sajt vagy alma. A bírálat során megfelelő időközönként pihenőt kell elrendelni. A bírálati potenciál megítélése a versenyigazgatónak az elsődleges feladata.

- A bírálat során az értékelő megbeszélésen kívül tételekkel kapcsolatban beszélgetni, a termékekre utaló megjegyzéseket tenni tilos.

- Az adatfeldolgozás során kizárólag a versenyigazgatónak szolgáltatható adat, melyek az eredmény kihirdetéséig titkosnak minősülnek.

- A versenyben résztvevők bírálati eredményeiket 2022. november 27-éig elektronikusan kapják meg. A versenyeredményekről csak az eredményhirdetést követően kérhető információ, felvilágosítás, addig a verseny szervezőjének arról nem áll módjában tájékoztatást adni!

- A verseny tisztasága érdekében a Versenyt Szervező Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy mind a nevezett, mind a díjazott termékek köréből sorsolással kiválasztott minták eredetének, illetve a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő analitikus laboratóriumi vizsgálatot (metanol, cukortartalom stb. megállapítása) elvégeztesse. Pozitív eredmény esetén az elnyert díj sajtópublicitás mellett visszavonásra kerül.

A verseny nyilvánossága:

- A Szervező Bizottság törekszik arra, hogy a verseny a lehetőségekhez mérten a legnagyobb publicitást élvezze. A zsűrizést úgy szervezi, hogy azt bárki megtekinthesse, annak tilalmával, hogy a zsűri munkáját nem zavarhatja, és arra befolyásolási kísérletet sem tehet.

A versenyszabályzat annak meghirdetése utáni módosítása:

Sepsiszentgyörgy, 2022. október 10.

A versenykiíró, rendező nevében:

Igyártó Réka

igazgató

AGROSIC Közösségek Közti Társulás