Sunteți aici: » Regulament concurs 2023

Concurs de pălincă și distilate de fructe din Transilvania 2023
Regulamentul concursului

Publicatorul, organizatorul concursului:

 • ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS

Scopul concursului: 

 • concurarea pălincilor/distilatelor participante,
 • influențarea în mod pozitiv a percepției consumatorilor asupra pălincilor românești, transilvănene și de Partium,
 • promovarea marketingului produselor disponibile în comerț,
 • îmbunătățirea calității prin comunicarea rezultatelor proprii ale distilatorilor,
 • recunoașterea distileriilor comerciale, distilatorilor privați, respectiv a activității lor
 • promovarea consumului pălincii într-un mod cultivat.

Sfera publicării concursului: 

- România, județele din Transilvania.

Termenul limită pentru înscrieri: 

- 23 octombrie 2023, ora 16.00.

Model de înscriere: 

- Pentru distilatorii privați, minim 1 x 0,5 litri pentru fiecare tip.

- Pentru distileriile comerciale minim 2 x 0,35 litri pentru fiecare tip.

- Mostrele se acceptă exclusiv în sticle.

Numărul mostrelor care pot fi înscrise:

- Numărul mostrelor înscrise este necondiționat.

Taxă de înscriere: 

- Taxa de înscriere este 30 lei/ mostră.

- Suma poate fi achitată personal în momentul depunerii mostrelor sau poate fi virată în contul RO67 UGBI 0000 5220 0183 8RON, ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS

Preluarea formularelor de înscriere: 

- Depuse personal la punctele de colectare, respectiv trimise prin poștă la următoarea adresă: biroul Tourinfo, Sfântu Gheorghe, Piața Libertății, numărul 1, județul Covasna, cod poștal 520003, România.

Condiții de înscriere: 

- Înregistrare electronică, completarea integrală și exactă a formularului de înscriere în format electronic, trimiterea/încărcarea acestuia și plata taxei de înscriere până la termenul limită.

Jurizare, evaluare:

- 28-30 octombrie 2023, Kommando Camp, localitatea Comandău, județul Covasna

Data și locul anunțării rezultatelor: 

-17 noiembrie 2023, Sfântu Gheorghe, Panorama Event Hall.

Comunicarea între organizatorii și participanți concursului:

Comunicarea se va face exclusiv prin poșta electronică sau prin intermediul unui buletin informativ emis de organizatori. Pe lângă datele personale, participanții trebuie să furnizeze o adresă de e-mail validă și să își dea acordul pentru ca organizatorii să trimită în mod automat buletinul informativ al concursului și informații la adresa de e-mail furnizată.

Pagina web oficială a concursului:

www.transylvanianspirit.ro

Suprafața de înscriere a concursului:

www.transylvanianspirit.ro

Adrese de e-mail legate de concurs:

adi.agrosic@gmail.com

Numere de telefon legate de concurs:

- 0733009028 - Igyártó Réka

Comisiile și echipele pentru asigurarea nivelului și corectitudinii concursului: 

Desfășurarea concursului se realizează conform celor prevăzute în prezentul regulament.

- La data de 30 septembrie 2023, publicantul concursului va publica invitația la concurs și regulamentul concursului pe site-ul www.transylvanianspirit.ro privind înscrierea și condițiile acesteia, respectiv va contacta direct potențialii concurenți.

Membrii juriului:

- Dintre evaluatorii pălincii recunoscuți la nivel internațional din România și Ungaria, la recomandarea președintelui juriului, la invitația directorului concursului.

- Pot participa la jurizare numai acele persoane care sunt calificate pentru o apreciere imparțială și echitabilă, care au cunoștințe profesionale suficiente, care au participat deja la unul dintre cursurile de pregătire organizate și l-au absolvit cu succes. 

Comisia Organizatoare a Concursului (COC)

Directorul concursului: János András Előd

Sarcinile directorului concursului: 

 • Coordonarea profesională a concursului.
 • Emiterea invitației de concurs.
 • Verificarea înregistrării și evaluării corecte a rezultatelor.
 • Pregătirea condițiilor personale și materiale ale juriului și ale prelucrării datelor.
 • Validarea rezultatelor finale, stabilirea categoriilor de concurs în care poate fi declarat un campion și un câștigător de categorie.
 • Asigurarea contactului cu membrii juriului.
 • Cumpără diplomele, medaliile, cadourile, se ocupă de completarea diplomelor și de gravarea medaliilor.
 • Se ocupă de recrutarea și câștigarea sponsorilor și susținătorilor pentru premiul special.
 • Are dreptul exclusiv de a furniza date în mod oficial participanților la concurs - exclusiv după anunțarea rezultatelor.
 • Se asigură că judecarea se desfășoară corect și că există o prezență constantă a materialelor de neutralizare a gustului.
 • Organizează distribuirea corectă a mostrelor către juriu.
 • Garantează corectitudinea concursului și a desfășurării acesteia conform regulamentului.
 • Asigură securitatea locului de desfășurare a concursului.
 • Asigură păstrarea anonimatului produselor participante la concurs până la anunțarea rezultatelor. Asigură furnizarea tuturor informațiilor necesare pentru ca juriul să lucreze eficient, păstrând în același timp anonimatul.

Președintele juriului de judecare/apreciere este: Takács László

Sarcina președintelui juriului

 • Stabilirea componenței membrilor juriului, propunerea componenței către directorul concursului și împărțirea membrilor în grupuri în zilele de jurizare și evaluare.
 • Propunerea mostrelor"calificate" medii selectate în urma degustării preliminare, care vor fi evaluate în comun de către membrii juriului profesional.
 • Stabilirea modului de evaluare a mostrelor, a ordinii de evaluare, repartizarea grupurilor de mostre pe comisii de evaluare.
 • Hotărâre în litigiile apărute în timpul jurizării.
 • Asigură desfășurarea corectă a evaluării, respectiv faptul că evaluatorii nu colaborează și nu își influențează reciproc opiniile în timpul jurizării.
 • Consultanță generală de specialitate celor implicați în desfășurarea concursului.
 • Desfășurarea sesiunilor de formare pregătitoare. În cazul în care acesta nu poate fi prezent, directorul de concurs poate cere unei alte persoane să îl înlocuiască.
 • Asigurarea corectitudinii concursului și a faptului că evaluarea se desfășoară în conformitate cu regulamentul.

 

 • Sarcina comisiei de pregătire este organizarea mostrelor și pregătirea lor pentru jurizare.

Sarcinile membrilor:

 • Să asiste, să monitorizeze și să sprijine activitatea directorului de concurs.
 • Negocierea propunerilor personale ale directorului de concurs, apoi ajutor în executarea și monitorizarea deciziilor.
 • În cadrul Comisiei de Organizare a Concursului, hotărârile privind litigiile sunt luate cu majoritate simplă, în cazul egalității de voturi, directorul concursului are vot decisiv.
 • Mostrele primite vor fi înregistrate și apoi marcate cu un identificator criptat sau cu aceeași etichetă de concurs care permite o identificare unică. Colectează documentele justificative, înscrierile și taxele de înscriere și verifică dacă acestea sunt conforme cu condițiile concursului.
 • Asigură ca mostrele să fie complet criptate și depozitate într-un loc încuiat în care nimeni altcineva nu poate intra sau avea acces.
 • Până la sfârșitul concursului, toți organizatorii sunt obligați să utilizeze datele numai pentru îndeplinirea sarcinilor lor; orice date sau informații divulgate unei terțe părți pot atrage după sine consecințe penale!

Sarcina juriului:

- Mostrele de pălinci, respectiv cele calificate distilate de fructe vor fi supuse unei examinări organoleptice de către juriu.

- Procesul de jurizare implică o evaluare individuală, urmată de un consens privind evaluarea mostrei.

- Alege campionul și câștigătorul categoriei de pălinci/distilate, câștigătorii marilor premii anunțate.

- Face recomandări privind câștigătorii de premii speciale, diplomele.

- Diferitele loturi vor fi jurizate împreună, în ordinea categoriei și a tipului, conform regulamentului concursului.

- Aprecierea organoleptică a juriului este publică, dar aceasta nu permite nicio comunicare cu membrii juriului în timpul jurizării mostrelor.

- Înregistrarea rezultatelor pălincilor și distilatelor înscrise se realizează electronic cu ajutorul unui software informatic unic.

Premiile mari, titlurile acordate: 

- Titlul "Cea mai bună distilerie comercială Transilvanian Spirit 2023", totodată câștigătorul întregului concurs.

- "Cea mai bună pălincă Transilvania Spirit 2023" 

- "Cea mai bună distilerie privată Transilvania Spirit 2023"

- premii de excelență

- premii speciale

 

Categoriile principale și subcategoriile speciale ale concursului:

1. Fructe semințoase (bace false)

1.1 Pălinca de mere - subcategorie specială

1.5 Pălinca de pere Williams - subcategorie specială

2. Fructe sâmburoase (drupe) 

2.3 Pălinca de caise - subcategorie specială

2.4 Pălinca de vișine - subcategorie specială

2.6 Pălincă de prune - subcategorie specială

3. Fructele arbuștilor și semiarbuștilor fructiferi (bace adevărate și false), sălbatice sau de cultură

4. Struguri, distilate din struguri 

4.1 Pălincă de struguri - subcategorie specială

5. Pălincă mixtă/distilate, cupaj din mai multe fructe

6. Distilate/pălinci maturate și pe pat de fructe

7. Distilate/pălinci din fructe exotice, alte distilate din fructe.

8. Categoria lichioruri

9. Distilate din legume, alte distilate obținute prin macerare sau adaos de alcool etilic, geist-uri

Premii campion:

Pentru pălincile/distilatele tari (cu grad ridicat de alcool, peste 48% alcool în volum) se va acorda un premiu special de campion dacă sunt îndeplinite și următoarele condiții pentru articolele tari.

Premiul de campion pentru fiecare subcategorie poate fi acordat numai dacă au fost evaluate cel puțin 8 mostre din tipul respectiv și dacă printre articolele evaluate se numără o pălincă/un distilat medaliat cu aur. În cazul în care un distilat înscris și medaliat cu aur în subcategoria sa nu poate primi premiul de campion din cauza numărului mai mic de mostre înscrise, acesta va fi înscris automat premiul de campion în categoria "alte Maloideae, drupe ... etc.".

În cadrul selecției pentru premiile campion, juriul va evalua trei mostre cu cel mai mare punctaj de peste 95 de puncte, iar dacă nu există punctaj peste 95 de puncte, juriul va evalua cele trei lucrări câștigătoare ale medaliei de aur cu cel mai mare punctaj. În cazul în care există o singură mostră al cărui punctaj depășește 95 de puncte într-o anumită categorie și acesta îndeplinește celelalte cerințe ale regulamentului concursului, i se va acorda automat titlul de campion. În caz de egalitate, prevalează punctajul pentru subcategoria aromă. În cazul în care scorul rămâne egal și după aceea, urmează punctajul pentru subcategoria de miros. În cazul în care nu se ia nicio decizie din cauza unei egalități, atunci toate mostrele cu același punctaj vor fi luate în considerare pentru desemnarea campion.

Cele mai bune trei mostre vor fi votate de fiecare membru al juriului prezent, cu ajutorul software-ului de evaluare. În caz de egalitate, votul președintelui juriului va decide câștigătorul.

Premii de excelență

Organizatorii concursului vor evidenția și vor acorda premii speciale pentru pălincile de fructe cu o lungă istorie și tradiție în Transilvania. Produsele care vor câștiga premiile de campion în aceste categorii vor primi premii speciale:

- mere

- prune

- fructe sălbatice sau de cultură

 

Cea mai bună pălincă:

 

Se va selectat dintre câștigătorii premiilor campion ale subcategoriilor speciale anunțate. Fiecare membru al juriului prezent își va exprima votul cu ajutorul softului de evaluare. În caz de egalitate, votul președintelui juriului va decide câștigătorul.

Punctajul "câștigătorului concursului", cea mai bună distilerie comercială și distilerie privată: 

- Dintre articolele înscrise punctajele celor mai bune zece mostre vor fi luate în considerare pentru punctaj după cum urmează:

- Pentru fiecare pălincă sau distilat excepțional (argint) cu 79-88 puncte: 3 puncte.

- Pentru fiecare pălincă sau distilat excelent (aur) care obține 89-94 puncte: 5 puncte.

- Pentru fiecare pălincă/distilat care poate fi campion (cu posibilitate de obținere a marei medalii de aur), 95-100 puncte pentru fiecare pălincă sau distilat: 7 puncte

- Pentru fiecare pălincă, distilat care a obținut premiul de campion: +2 puncte.

- Pentru fiecare pălincă, distilat care a obținut premiul special de Campion campionului: +4 puncte

- pentru pălinca/distilatul cel mai bun al concursului: +2 puncte

- Doar rezultatele primelor 6 categorii principale vor fi luate în considerare în competiția generală.

- În cele 9 categorii publicate ale concursului, doar cel mai bun rezultat din fiecare subcategorie, cu un maxim de 1-1 (un produs de fiecare), va fi luat în considerare pentru premiile mari.

Cele mai bune scoruri ale distilatorului privat: 

- În scopul acordării acestor Mari Premii anunțate, se va folosi punctajul "Câștigătorul concursului", cea mai bună distilerie comercială.

Diplome și medalii de aur, argint și bronz:

Participanții vor primi o diplomă și medalii din partea organizatorului pe numele lor, conform rezultatelor obținute în concurs.

Calificările sunt următoarele:

Favoritul pentru a primi titlul de campion (favorit pentru marea medalie de aur): 95-100 puncte

Excelent (aur): 89-94 puncte

Remarcabil (argint): 79-88 puncte

Mediu, Bun (Bronz): 69-78 puncte

Greșeli mici (cu greșeli minore): 58-68 puncte

Defectuos (cu mai multe greșeli și greșeli majore): sub 57 de puncte

Alte eventuale premii speciale:

Marile premii și titlurile acordate sunt însoțite de cadouri, sponsorizări și pachete cadou.

Fișă de jurizare:

- Fișele de evaluare sunt completate cu ajutorul software-ului de apreciere/evaluare a pălincii Quintessence. Comisia, alte comisii, dacă este necesar, sau juriul de top vor completa o fișă de sinteză și vor da o evaluare textuală pentru fiecare mostră, pe baza unei opinii consensuale.

- Fiecare mostră este degustată de cel puțin 5-6 evaluatori (membru al comisiei, decident al comisiei, 3-4 membri ai juriului) și, dacă este necesar, de membri ai juriului de top.

- Evaluarea se bazează pe un sistem unic de 100 de puncte, care nu a mai fost utilizat până acum în concursurile de pălinci și distilate, în care categoriile principale sunt împărțite în subcategorii cu punctaje diferite pentru fiecare valoare "sub-funcțională" a pălincii/distilatului. Acestea sunt:

I. Aprecierea mirosului (mirosire)

Puritate tehnologică

intensitate

caracterul fructelor

durabilitate (test uscat)

II. Gustare (aromă)

puritate tehnologică

intensitate, durabilitate

caracterul fructelor

senzație în gură

III Armonie (complexitate)

Criterii de evaluare

 

Minősítés irányadó pontjai

 

 

 

Favoritul pentru a primi titlul de campion (favorit pentru marea medalie de aur)

Excelent (aur)

Remarcabil (argint)

Mediu, Bun (Bronz)

Acceptabil

(cu greșeli minore)

Defectuos

(cu multe greșeli)

Aprecierea mirosului (mirosire)

puritate tehnologică

 

 

2-1

10

10

10

10-9

8-6

 

intensitate

13-12

12-11

11-10

10-9

9-7

 

caracterul fructelor

8-7

7-6

6-5

5-4

4-2

 

durabilitate (test uscat)

10-9

9-7

7-5

5-4

4-2

 

Gustare (aromă)

puritate tehnologică

 

 

    2-1

10

10

10

10-9

8-6

 

intensitate, durabilitate

10-9

9-8

8-7

7-6

6-4

 

caracterul fructelor

8-7

7-6

6-5

5-4

4-2

 

senzație în gură

15

15-13

13-11

11-9

9-7

 

Armonie (complexitate)

2-1

10

9-8

7-6

5-4

4-2

 

Limită de puncte (total)

95-100

89-94

79-88

69-78

58-68

Sub 57

 

Calificări posibile: 

Favoritul pentru a primi titlul de campion (favorit pentru marea medalie de aur): 95-100 puncte

Excelent (aur): 89-94 puncte

Remarcabil (argint): 79-88 puncte

Mediu, Bun (Bronz): 69-78 puncte

Greșeli mici (cu greșeli minore): 58-68 puncte

Defectuos (cu mai multe greșeli și greșeli majore): sub 57 de puncte

Alte condiții:

- Ordinea în care vor fi testate mostrele trebuie să fie stabilită în prealabil de către directorul concursului. În toate cazurile, jurizarea începe cu produsele cu gustul și mirosul cel mai inert, urmate de produsele cu gustul și mirosul cel mai intens. Mostrele cu un conținut mai scăzut de alcool sunt evaluate primele. Conținutul de alcool al mostrelor va fi furnizată judecătorilor - ca informație - pentru fiecare categorie în parte. Mostrele tari (peste 48 %) vor fi evaluate de juriu în runde separate, dacă este posibil.

- Pentru produsele de același tip, mostrele trebuie clasificate în funcție de creșterea aromei și a gustului. În cazul testelor în serie, este preferabil să se jurizeze produsele cu caracteristici identice de gust și miros.

- Persoana care colaborează în transportul, depozitarea, pregătirea și servirea mostrelor nu poate fi membru al juriului.

- În cazul unei încălcări a regulamentului concursului, membrul juriului din comisia în cauză este scutit de la continuarea jurizării de către directorul concursului pe baza dreptului de scutire al acestuia.

- Între aprecieri, evaluatorii trebuie/pot consuma substanțe care neutralizează gustul. Acestea pot fi: apă potabilă, apă minerală, pâine, brânză sau mere. În timpul jurizării trebuie dispus o pauză la intervale corespunzătoare. Aprecierea potențialului de jurizare este responsabilitatea principală a directorului concursului.

- În timpul jurizării, în afara sesiunii de jurizare, nu sunt permise discuții despre articole sau comentarii despre produse.

- În timpul prelucrării datelor, se pot furniza date numai directorului concursului care vor fi considerate confidențiale până la anunțarea rezultatelor.

- Participanții concursului vor primi rezultatele jurizării în format electronic până la 27 noiembrie 2022. Informații și clarificări cu privire la rezultatele concursului pot fi solicitate numai după anunțarea rezultatelor, până atunci organizatorul concursului nu este în măsură să furnizeze informații!

- În interesul corectitudinii concursului, Comisia de Organizare a Concursului își rezervă dreptul de a efectua teste analitice de laborator (metanol, conținut de zahăr etc.) asupra originii mostrelor extrase prin tragere la sorți atât din produsele înscrise, cât și din produsele premiate, în conformitate cu legislația în vigoare. În cazul unui rezultat pozitiv, premiul acordat va fi retras, sub rezerva unei publicități în presă.

Publicitatea concursului: 

- Comisia de Organizare se străduiește ca concursul să aibă cât mai multă pulbicitate, conform posibilităților. Acesta va organiza procesul de jurizare astfel încât să poată fi vizualizat de oricine, cu interdicția ca nimeni să nu intervină sau să încerce să influențeze activitatea juriului.

Modificarea regulamentului concursului după publicarea acestuia:

Sfântu Gheorghe, 29 septembrie 2023.

În numele publicantului, organizatorului concursului:

Réka Igyártó

director

Asociația Intracomunitară AGROSIC